מוקדי התמיכה והשירות

  ללקוחות פרטיים

  מוקדי התמיכה והשירות

  ללקוחות עסקיים

  לנציב תלונות הציבור:

  לשליחת טופס תלונה לחץ כאן
  מייל לכתובת CustomerComplaints@ccc.co.il
  הודעת פקס למספר 03-9201201
  פנייה בכתובת הסיבים 49, ת.ד. 7056 פתח-תקוה, 4959504