שירותי גיבוי, המשכיות עסקית ורציפות תפקודית בטריפל סי
 
          טריפל סי - מאמר מערכת
            29/05/2013

 
טריפל סי מספקת:
- שירותי התאוששות מאסון – DR (Disaster Recovery)
- שירותי המשכיות עסקית (Business Continuity Plan) BCP
- שירותי רציפות תפקודית
 

השירותים ניתנים ממתקן טריפל סי - בליווי שירותי מומחה, כולל מערכות נילוות, המספקות מענה שלם לכל השירותים.
 
תוכנית Disaster Recovery כוללת:
 
- משאבי מחשוב לשוטף, לתרגול ולעת אסון, מערכת אחסון תוכנות וכו’
- פתרונות רפליקציה לשרתים פיזיים ווירטואליים
- שרתים וירטואליים או פיזיים לפי הרכב הפתרון
- נפח דיסק ע"פ צרכי הלקוח
- חיבור VPN להעברה מאובטחת של מידע
- אירוח הכולל יציאה לאינטרנט, כתובות IP וכו’
- תרגולות ובדיקות מערכת
- תוספת לנפחי דיסק ומשאבי מחשוב ברגיעה וחירום
- פתרונות תקשורת מסוגים שונים
 
תוכנית Business Continuity  כוללת:
 
- ייעוץ והקמת תוכנית להמשכיות עסקית בעת אסון
- הקצאת עמדות עבודה וסביבה לצורך המשכיות תפקודית של הארגון בעת אסון
- כתיבת ספר פעולות להמשכיות תפקודית ועסקית בעת אסון
 
מערכת רציפות תפקודית
 
מערכת רציפות תפקודית שמטרתה לאפשר לרשות המקומית ולתאגיד, מעבר רציף וחלק משיגרה לחירום.
מערכת רציפות תפקודית עוסקת, על פי הגדרת משרד הפנים בתחומים הבאים:
- כוח אדם לרבות מתנדבים
- תשתיות רטובות לרבות אספקת מים וטיפול בשפכים
- תשתיות יבשות לרבות מאור, דרכים, שטחי ציבור ומוסדות ציבוריים
- מוקד לניהול פניות הציבור בשגרה ובחירום
- פינוי אשפה
- טיפול באוכלוסייה מפונה
- מוקד עירוני
- מערכת החינוך וכו'
 
 
Up