מדריך alcatel

אודות השירות Alcatel

שרות ™Alcatel-Lucent Rainbow, מבוסס פתרון תקשורת מתקדם, הבנוי על פלטפורמת Communications Platform as a Service, מציע פתרון UC
(Unified Communication) עשיר הכולל מכשירי קצה שולחנים מתקדמים, אפליקציה למכשירים ניידים ולמחשב. פתרון זה הוא פתרון מושלם לארגון בכל גודל המעוניין להשיג יתרון תקשורתי על מתחריו ולאפשר עבודה מכל מקום בימים אלה, בהם הכרח לעבודה מהבית או מכל מקום פיזי אחר שאינו המשרד.
 
להדפסת המדריך שימוש למכשירי טלפון אלקטל – לחץ כאן

For printing Alcatel Telephone User Guide – click here

 

הפעלה ראשונית

אחרי קבלת המכשיר יש להוציא אותו מהאריזה, לחבר אותו לפי החיבורים בגב המכשיר:

 1. חיבור לשנאי (במקרה ופורט POE לא זמין)
 2. חיבור למחשב (לצורך שרשור הפורט גם למחשב)
 3. חיבור לתקשורת
 4. חיבור לשפופרת הטלפון
 5. USB עבור אוזניות ומיקרופון.
 • בחלק מהמכשירים ניתן למצוא חיבורים לתוספות לטלפון הנרכשים בניפרד.

יש לחבר את השפופרת למכשיר בעזרת החוט המסולסל. לחיבור השפופרת במכשיר, יש לחבר את המכשיר לפורט תקשורת המקושר לאינטרנט עם יכולות POE (Power Over Ethernet) המספק חשמל למכשיר. במידה ואין ברשותכם פורט POE יש לחבר שנאי למכשיר. לאחר החיבור המכשיר יבצע הפעלה ראשונית ויתחבר לשרות בענן באופן מלא.

היכרות עם המכשיר

 1. בר הניווט מאפשר לנווט בין התפריטים השונים במכשיר באמצעות ימינה ושמאלה. למעלה ולמטה מאפשרים לזוז בתוך תפריט שיש בו יותר אפשרויות ממה שהמסך יכול להציג. OK מאשר בחירה / הגדרה שאנחנו רוצים לבצע.
 2. חזרה צעד אחד אחורה / מחיקה של תווים.
 3. מחליף בין מספרים לאותיות לשמירה נוחה יותר של אנשי קשר ביומן / בחיוג מהיר.
 4. לחצן להוצאת שיחה.
 5. לחצן לסיום שיחה.
 6. לחצן Mute – להשתקת המיקרופון בעת שיחה.
 7. לחצן להנמכת ווליום בזמן שיחה.
 8. לחצן להגברת ווליום בזמן שיחה.
 9. לחצן לדיבור באמצעות רמקול
 10. לחצן גישה לתפריט שיחות שלא נענו והודעות קוליות
 
להדפסת המדריך שימוש למכשירי טלפון אלקטל – לחץ כאן

For printing Alcatel Telephone User Guide – click here

 

תפריטים במכשיר

כל מכשיר כולל מסך צבעוני / מונוכרומטי עם שלל תפריטים להגדרות אישיות ואפשרויות נוספות. לתזוזה בין התפריטים השונים נשתמש בבר הניווט.

מצורף פירוט מטה המפרט את התפריטים השונים ומה כל תפריט מאפשר.

תפריט ראשי – המסך הראשי מציג מידע כללי – שם בעל המכשיר, מספר הטלפון, מספר השלוחה, שיחות שלא נענו, הודעות חדשות וסטטוס "העבר אל".

יומן שיחות – מציג שיחות יוצאות ונכנסות.

סטטוס "העבר אל" – מציג את אפשרויות הבחירה של זמינות בעל המכשיר.

תא קולי – מציג את כל השיחות שלא נענו ואת ההודעות הקוליות שהושארו לבעל המכשיר.

יומן – מאפשר לשמור אנשי קשר לפי שם.

הגדרות – מציג את ההגדרות הכלליות של המכשיר (רשת, גרסה וכו'), לצד אפשרויות הגדרה עצמית של צלצול בשיחה נכנסת, שפת הממשק ועוד.

חיוג מהיר – מאפשר להגדיר אנשי קשר לחיוג מהיר. מספר אנשי הקשר שאפשר להגדיר נקבע ע"פ מספר המקשים שממוקמים לצד המסך.

 
להדפסת המדריך שימוש למכשירי טלפון אלקטל – לחץ כאן

For printing Alcatel Telephone User Guide – click here

 

ביצוע פעולות

שיחה
 • הוצאת שיחה – יש לחייג 9 ואת המספר הנדרש וללחוץ על הלחצן להוצאת שיחה.
 • מענה לשיחה – יש להרים את השפופרת או ללחוץ על כפתור הרמקול.
 • דחיית שיחה – בשיחה נכנסת יש ללחוץ על Reject Call (מופיע על המסך).
 • העברת שיחה – בשיחה נכנסת יש ללחוץ Deflect ולחייג את המספר אליו אנחנו רוצים להעביר את השיחה.
 • חיוג חוזר – יש ללחוץ על הכפתור להוצאת שיחה. פונקציה זו תוציא שיחה למספר האחרון איתו דיברנו.
 • השתקה – יש ללחוץ על כפתור ההשתקה על גבי המכשיר.
 • שיחה ממתינה – במידה ובמהלך שיחה נכנסת שיחה נוספת, ניתן ללחוץ על Take Call כדי לקחת את השיחה הנכנסת או Reject Call כדי לדחות אותה ולהמשיך בשיחה הקיימת.
 • הפניית שיחה – במהלך שיחה יש ללחוץ על Transfer To ולחייג לאיש הקשר אליו אנחנו רוצים להעביר את השיחה.
מענה קולי
 • הקשבה להודעה קולית – יש לגשת לתפריט הודעות קוליות במכשיר ולחייג לתא הקולי על מנת לשמוע הודעות קוליות שהושארו.
 • שמירת הודעות – לאחר שמיעת ההודעה, יש ללחוץ על 9 לשמירה.
 • מחיקת הודעות – לאחר שמירת ההודעה, יש ללחוץ על 7 למחיקה.
 • הקלטת הודעות – להקלטת הודעה קולית מותאמת אישית, יש להתקשר לתא הקולי של המכשיר וללחוץ על 0. לאחר מכן, יש לבחור בהגדרת ההקלטה הרצויה.
ועידה
 • ביצוע ועידה – במהלך שיחה, תופיע לנו על המסך פונקציה של New Call. נלחץ על האפשרות הזו, נחייג אל איש הקשר אותו אנחנו רוצים להוסיף לשיחה וכשהוא יענה תופיע על המסך פונקציה של Conference. נלחץ עליה כדי למזג את השיחות וליצור שיחת וועידה.
 • הוספת משתמשים לוועידה – נדרש חיוג פרטני לכל איש קשר שנרצה להוסיף. אחרי מענה, נלחץ על Conference ואיש הקשר יתווסף לשיחת הוועידה שמתקיימת.
 • יציאה מוועידה – בזמן ועידה תופיע על המסך פונקציה של End Conference. לחצו עליה לסיום הוועידה או נתקו את השפופרת לסיום השיחה.
 • התייעצות – במהלך שיחה, ניתן לשים את איש הקשר בהמתנה באמצעות Put On Hold ולהתקשר לאיש קשר נוסף לצורך התייעצות / שאלה.
ספר טלפונים
 • שליפת מספר וחיוג – יש לגשת לתפריט יומן, למצוא את איש הקשר אליו רוצים לחייג וללחוץ על הכפתור לחיוג.
 • עדכון שמורים – במידה ולא הקמנו אנשי קשר, ניתן לעקוב אחרי ההוראות על גבי מסך המכשיר ולהקים את אנשי הקשר בצורה ידנית. לחלופין, ניתן לגשת להיסטורית השיחות ולשמור את אנשי הקשר שדיברנו איתם לאחרונה בצורה מהירה ופשוטה.
שונות
 • לוג שיחה – לגישה ליומן השיחות, יש לבחור בתפריט בסימן
 • נא לא להפריע – יש לגשת אל תפריט סטטוס "העבר אל". לבחור בפונקציה של Immediate, להקליד את השלוחה אליה נרצה להעביר את השיחות וללחוץ על OK.
 • בחירת סוג צלצול – יש לגשת את תפריט הגדרות, לבחור בפונקציה Phone ולאחר מכן בפונקציה Ringing. כעת ייפתח לנו מסך המאפשר לבחור צלצול בשיחה נכנסת (Int Melody).
 • שיחה בעזרת אוזניה – יש לחבר בחיבור ה-USB במכשיר סט אוזניות המותאמות להוצאת שיחה וכוללות מיקרופון. יש צורך להגדיר את האוזניה כמכשיר השמע דרך הממשק. 
הקודם הבא