לחץ לצפייה

נספח SLA

חיוב תוספת תעבורה

תנאים כלליים לשירותי אינטרנט

תנאים כלליים לשירותי מחשוב ענן

תנאים כלליים לשירותי אירוח

תנאים כלליים לשירותי תקשורת עסקיים

תנאים כלליים למוצרים ושרותים

תנאים כלליים לרישום שמות מתחם

תנאים כללים בנושא ציוד קצה

הגנת הפרטיות

מדיניות פרטיות

מסגרת שירות


במסגרת רכישת השירות מתחייב הלקוח לתנאים הכלליים הצמודים לכל שירות.
תנאים כלליים אלו עשויים להיות חלק מתנאי השירות של בית התוכנה והלקוח מתחייב לפעול לפיהם.

לתנאים הכלליים של חברת אלקטל – לוסנט – לחצו כאן

תנאי חברת מיקרוסופט:
– לתנאי הסכם סביבת הענן של מיקרוסופט – לחצו כאן
– לתנאי Microsoft Software End User Licence Terms – לחצו כאן
– לתנאי הסכם לקוח למוצרי 365 – לחצו כאן