הפעלה או כיבוי של 'שירותי מיקום'

הפעלה או השבתה של תכונת דיוק המיקום בטלפון

מתוך 'הגדרות' > ' פרטיות' > 'שירותי מיקום'. ניתן להפעיל את 'שירותי מיקום'

נדרש לוודא כי ההרשאה תקפה גם לאתרי Safari.

הפעלה או השבתה של תכונת דיוק המיקום בטלפון

  1. מחליקים כלפי מטה מהחלק העליון של המסך.
  2. לוחצים לחיצה ארוכה על סמל המיקום .
  3. אם סמל המיקום לא מופיע:
    מקישים על סמל העריכה או על סמל ההגדרות .
    גוררים את סמל המיקום אל ההגדרות המהירות.
  4. מקישים על שירותי מיקום ואז רמת הדיוק של Google לקביעת המיקום.
  5. מפעילים או משביתים את ההגדרה שיפור של דיוק המיקום.